Intergrip ontwikkelt een volledig nieuw platform!

Al geruime tijd ontwikkelt Intergrip met een groot team van consultants, softwaredevelopers en vormgevers een nieuw platform.

Wij investeren in de toekomst

Al geruime tijd ontwikkelt Intergrip met een groot team van consultants, softwaredevelopers en vormgevers een nieuw platform waarin alle producten volledig worden vernieuwd en met elkaar worden geïntegreerd.

De VSV-producten Overstap VO en MBO VSV zitten inmiddels in de afrondende fase van vernieuwing en integratie. De ontwikkeling van het omvattende ‘Intergripportal’ was daarvoor al afgerond. De complete release vindt na deze zomer plaats, zodat u er vanaf het nieuwe schooljaar 2021/2022 gebruik van kunt gaan maken!

En we zijn nog niet klaar!

Daarna volgen al onze LOB producten (Portfolio, Voorlichtingen, Activiteiten) en Doorstroom Dossier. Ook zal er veel gebeuren op het gebied van Dashboarding en Data Analyse. Tot slot zullen wij een volledige nieuwe opzet van het product JIKP opleveren en daarmee het integratietraject afronden.

Voordelen voor onze gebruikers

Er zijn vele voordelen in aantocht voor onze gebruikers. We noemen er een aantal:

  • Alles geïntegreerd te bedienen vanuit één nieuw systeem*;
  • Geoptimaliseerde schermen en gebruiksvriendelijke bediening;
  • Uitbreiding dashboards;
  • Flexibel aanpasbaar aan verzoeken op maat;
  • Optimale performance;
  • Blijvende ondersteuning en opgebouwde kwaliteit van de afgelopen jaren;
  • Klaar voor de toekomst!

*inclusief de producten die later nog vernieuwd gaan worden

TROTS!

Wij zijn er trots op om deze stappen naar de toekomst te kunnen zetten. Samen met onze gebruikers kunnen we op deze manier – net als in de afgelopen 15 jaar – met succes het voortijdig schoolverlaten verder terugdringen en de doorlopende leerlijn nog beter ondersteunen. Onder andere door jongeren te helpen zich beter te oriënteren en alle samenwerkende ketenpartners van onderwijs en gemeente actief en actueel met elkaar te verbinden door automatisering, kennisdeling en begeleiding. Extra aandacht voor jongeren zal hiermee gegarandeerd zijn.

Planning

In onderstaande tijdlijn treft u het overzicht van alle modules die in het vernieuwde Intergrip 2.0 gaan worden opgeleverd. Deze tijdlijn geeft u inzicht in zowel de ontwikkelperiode als de verwachte livegang van het betreffende product.

Uiteraard zorgen wij ervoor dat de producten in de tussentijd ook onverminderd doorontwikkeld blijven worden in de huidige versie van Intergrip.

Vervolg

Wij houden u via uw regionale projectleider, accountmanager en andere kanalen op de hoogte over alle ontwikkelingen. Voor meer informatie bent u van harte uitgenodigd contact met ons op te nemen.

Laatste ontwikkelingen