digitaal-loopbaandossier-zwart

Digitaal Loopbaandossier

Neemt LOB-informatie mee naar het hbo
Elk jaar maken veel jongeren een studiekeuze binnen het hbo. Helaas blijkt maar liefst 35,4% van de studenten na 1 jaar te zijn uitgevallen of geswitcht van opleiding. Aan de overstap naar het hbo valt dus nog heel wat te verbeteren. Opvallend genoeg is er geen tot weinig informatieoverdracht tussen het vo of mbo en het hbo. LOB-informatie, een beeld van de eigenschappen en competenties van de leerling en informatie over benodigde extra begeleiding blijft jammer genoeg achter op het vo. Een gemiste kans, als gezocht wordt naar een optimale aansluiting van de overstap. Het Digitaal Loopbaandossier (DLD) biedt hierbij een oplossing. Het DLD maakt een complete, veilige en efficiënte dossieroverdracht mogelijk.

Hoe werkt het Digitaal Loopbaandossier?

Het DLD is een digitaal dossier, gevuld met relevante LOB-informatie over de leerling. Het dossier wordt online gevuld door de scholier. Voor de leerling en het vo biedt het DLD een handvat om de LOB-informatie vast te leggen. Voor het hbo is het dossier hét handvat voor een goed studiekeuzeadvies richting de aankomende student, en een start van zijn studieloopbaanbegeleiding op het hbo. Zodra het Digitaal loopbaandossier is ingevuld en gedeeld met het hbo, biedt het direct bruikbare informatie bij de studiekeuzecheck op het hbo.

De informatie in het Digitaal Loopbaandossier

Het DLD heeft diverse onderdelen waarbij informatie vastgelegd kan worden.

Persoonlijke gegevens
Verwachtingen van de opleiding
Studiekeuzeproces en motivatie
Vaardigheden, kwaliteiten en ervaring
Reflectie op eigen capaciteiten en ambities
Relevante begeleidingsinformatie
Extra aanvullingen, zoals bewijslast

Elk onderdeel bestaat uit een aantal opdrachten of vragen, samen te stellen door de regio of scholen die hiermee werken. Ook kunnen bij ieder onderdeel relevante documenten als bewijslast worden toegevoegd.

De leerling vult het Digitaal Loopbaandossier

De leerling vult het Digitaal Loopbaandossier met relevante LOB-informatie. Hierbij wordt hij gestimuleerd door het vo of mbo, maar hij houdt zelf de regie en verantwoordelijkheid. Leerlingen vullen het dossier binnen het LOB-programma van de school, of binnen de keuzedelen op het mbo die zich richten op doorstroom naar het hbo. Tijdens het vullen van het dossier wordt de leerling aangemoedigd om goed na te denken over zijn vervolgopleiding. Hierdoor maakt hij een bewustere studiekeuze, die de kans op uitval of een switch verminderd.

Betere intake en begeleiding op het hbo

Rond de aanmelding op het hbo kan het dossier worden gedeeld met het hbo. Dit kan de leerling doen door dit digitaal toe te sturen, of zelf te presenteren aan de hand van zijn online showcase. Dankzij dit Digitaal Loopbaandossier beschikt de hbo-instelling over veel kwalitatieve achtergrondinformatie. Voor de SLB’er of studieadviseur biedt het een startpunt om de student goed te kunnen adviseren en te begeleiden. Met het DLD werkt  het hbo aan een doorlopende LOB-lijn en een betere overstap.

Voordelen van Digitaal Loopbaandossier

Vo-leerling of mbo-studentVo en mboHbo
Draagt bij aan bewuste studiekeuzeOverdracht van LOB-informatieOndersteunt bij studiekeuzecheck
Een showcase voor eigen profileringVoorziet in managementinformatieFlexibel in te richten