Overstap PO-VO

Voor een soepele overstap naar het vo
Met het systeem Overstap PO-VO kunnen verantwoordelijkheden rondom de overstap gedeeld en gemonitord worden. Het doel is om leerlingen tijdig bij te kunnen sturen en goed te begeleiden naar de nieuwe school. Grip houden op de overstap van PO naar VO wordt met dit systeem eenvoudig geregeld.

Hoe werkt Overstap PO-VO?

Bij de start van het schooljaar worden alle leerlingen ingeladen van de deelnemende scholen. Vanaf dat moment kan het po de belangrijkste overstapinformatie  van de leerlingen bijhouden, zoals schooladvies, CITO score, benodigde ondersteuning, etc. Vervolgens levert het vo alle aanmeldingen van de leerlingen aan en houdt deze middels wekelijkse updates actueel. Po, vo en gemeente volgen vervolgens online het aanmeldproces en de informatieoverdracht van alle leerlingen. De overgang naar het vo wordt zo inzichtelijk voor alle partijen. Als samenwerkingsverband en schoolbestuur levert dit interessante sturingsinformatie op, die gemakkelijk is te genereren of online te raadplegen.

Het po weet waar de leerlingen terecht komen

Voor het po is het belangrijk om te weten of haar leerlingen goed terecht zijn gekomen. Overstap PO-VO biedt de oplossing om dit proces goed te monitoren. Alle benodigde gegevens kunnen online gedeeld worden met het vo. Het vo geeft vervolgens terugkoppeling op de aanmeldingstatus van de leerling, waardoor het po goed op de hoogte blijft. Waar nodig kan actie worden ondernomen door het po, als duidelijk wordt dat de overstap niet goed verloopt. Zo neemt Overstap PO-VO veel werk uit handen bij het monitoren en begeleiden van de overstap naar het vo.

Het vo heeft inzicht in studieadvies van po

Het VO krijgt met het systeem Overstap PO-VO inzicht in de eindtoetsscore en het studieadvies van de leerling. Met deze gegevens kan de leerling beter worden geplaatst. Ook kan het vo zien of een leerling zich bij meerdere scholen heeft ingeschreven, om daar vervolgens eventuele actie op te ondernemen. Daarnaast draagt ze met de vo-checks bij aan een goede samenwerking tussen po, vo en de gemeente. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat alle toekomstige brugklassers goed terecht komen.

De gemeente kan de overstap goed monitoren

De gemeente kan in het systeem Overstap PO-VO heel eenvoudig meekijken. De statussen van de leerlingen in de regio worden op een overzichtelijke manier getoond. Door dit inzicht kan de gemeente tijdig actie ondernemen als de overstap mis dreigt te gaan. In het gemeenteaccount kan gemakkelijk worden aangegeven dat een bepaalde leerling in behandeling is genomen. Zo zijn alle partijen daar altijd van op de hoogte. Met het systeem Overstap PO-VO is leerplicht in staat de overstap naar het vo volledig te monitoren.

Voordelen van Overstap PO-VO

PoVoGemeente
Leerling gegevens delen met voInzicht in studieadvies en eindscoreInzicht in statussen van leerlingen
Altijd weten waar de leerling terecht komtBetere plaatsing van de leerlingTijdig actie kunnen ondernemen