Overstap PrO/VSO/Entree

Een eenvoudige warme overdracht
Jongeren die uitstromen vanuit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of een entreeopleiding kunnen niet zonder goede begeleiding bij hun overstap. Door de vele partijen die betrokken zijn bij de overstap is het vaak lastig te zeggen wie welke verantwoordelijkheid heeft. Het systeem Overstap PrO-VSO-Entree van Intergrip brengt de betrokken partijen bij elkaar en helpt hen om zo goed mogelijk samen te werken. Doordat in het systeem pro-, vso, mbo en gemeente, dagbesteding en arbeid samen komen, worden de jongeren optimaal en warm overgedragen.

Hoe werkt Overstap PrO-VSO-Entree

Binnen Overstap PrO-VSO-Entree melden PrO, VSO en Entree hun jongeren aan voor de overstap, of kunnen thuiszitters door RMC worden ingevoerd. Daarbij geeft school of RMC een inschatting van het uitstroomprofiel wat het beste bij de jongere past; arbeid, onderwijs of dagbesteding. Via het systeem wordt de jongere vervolgens overgedragen aan de volgende partij in de keten. Hierbij kunnen tevens relevante dossiers van de jongeren worden overgedragen. Na de overstap blijft de school en RMC de jongere via het systeem monitoren. Afhankelijk van de regionale afspraken kunnen jongeren tot een leeftijd van 23 of 27 jaar worden gemonitord. Met het systeem weet de PrO- of VSO-school of Entreeopleiding altijd of hun jongere goed terecht is gekomen, en heeft RMC de doelgroep volledig in beeld. Scholen en RMC zorgen er gezamenlijk voor dat de jongere op de juiste plek terechtkomt en blijft.

De overheid en jongeren in een kwetsbare positie

Minister van OC&W Jet Bussemaker zei in haar kamerbrief van februari 2016 het volgende: “Om voor jongeren in een kwetsbare positie een sluitend regionaal vangnet te kunnen bieden, is uitbreiding van de vsv-samenwerking (gericht op de onderwijsketen) met partijen uit het arbeidsmarktdomein en zorgdomein noodzakelijk.” Het systeem Overstap PrO-VSO-Entree van Intergrip sluit naadloos aan op deze uitspraak en is daarmee de ideale oplossing. RMC kan hiermee haar verantwoordelijkheid voor deze doelgroep helder inrichten. Daarnaast is het zo dat scholen monitorgegevens voor de onderwijsinspectie inzichtelijk moeten kunnen maken. Deze gegevens kunnen met het systeem Overstap PrO-VSO-Entree eenvoudig worden gegenereerd.

Monitoring houdt jongeren blijvend in beeld

Een goede monitoring is erg belangrijk, maar ook een uitdagende klus gezien de vele uitstroomrichtingen en contactpersonen. Het Overstap PrO-VSO-Entree komt hierin tegemoet. Alle contactpersonen en laatst betrokken instanties rondom de jongeren worden overzichtelijk bijgehouden. De gemeente (of school) monitort eenvoudig de overgestapte jongere én intervenieert waar nodig. Minimaal tweemaal per jaar kijkt de school of gemeente of de overgestapte jongere zich nog op dezelfde plek bevindt. Zo niet dan kan de jongere weer eenvoudig bij de juiste partij in beeld worden gebracht voor interventie. Zo raakt niemand tussen wal en schip. Een betere samenwerking wordt met dit systeem mogelijk, omdat alle partijen in één online platform bijeenkomen.

Voordelen van Overstap PrO/VSO/Entree

PrO, VSO en EntreeRMC
Sluitend regionaal vangnetEenvoudige monitoring
Eenvoudige monitoringTotaaloverzicht over jongeren in de regio
Verantwoordelijkheden afgestemdVerantwoordelijkheden gedeeld