PO-VO Uitschrijf- en Switch Monitor

Inzicht in de schoolloopbaan van oud-leerlingen
Hoe vervolgen mijn oud-leerlingen hun schoolloopbaan op het vo? Zitten ze op hun plek, switchen ze van niveau (omhoog of omlaag) of hebben ze zich uitgeschreven bij de vo-school? De PO-VO Uitschrijf- en switchmonitor voorziet in de behoefte aan antwoorden op deze vragen. Leerlingen verdwijnen niet meer uit zicht na hun overstap, maar blijven goed in beeld bij de juiste partij.

Hoe werkt PO-VO Uitschrijf- en switchmonitor?

PO-VO U&S is een online tool die voor zowel het po als het vo toegankelijk is. Binnen het systeem levert het po de oorspronkelijke schooladviezen aan. Het vo levert vervolgens jaarlijks een stand van zaken aan van hun huidige leerlingpopulatie. De uitschrijf- en switch monitor verwerkt deze gegevens tot overzichtelijke informatie. Duidelijk wordt in beeld gebracht of leerlingen nog hun schooladvies volgen, of op- of afgestroomd zijn ten opzichte van het oorspronkelijke advies. Ook schoolswitches worden in beeld gebracht tot op leerlingniveau. Het po krijgt hiermee inzicht in wat er ná het po met hun leerlingen is gebeurd. Voor vo biedt het systeem een handige tool om het interne switchgedrag binnen haar instelling in beeld te brengen.

Po houdt inzicht in schoolloopbaan oud-leerling

Het po blijft graag de schoolloopbaan van haar oud-leerlingen monitoren. Het levert veel praktische sturingsinformatie op. Had het advies hoger gemoeten of adviseert de school juist structureel te laag; een paar vragen die worden beantwoord met PO-VO U&S. Het enige wat het po hoeft te doen om deze informatie te ontvangen, is de oorspronkelijke studieadviezen en leerlinggegevens aan te leveren . Als de school gebruik maakt van Overstap PO-VO gaat dit volautomatisch en heeft het po er geen omkijken naar. Met de PO-VO U&S monitor krijgt het primair onderwijs tot en met het derde leerjaar inzicht in de schoolloopbaan van haar oud-leerlingen.

Vo monitort intern switchgedrag

Inzicht in de interne switchers of zelfs externe switchers, van niveau en opleiding is vaak lastig te realiseren. Het systeem PO-VO Uitschrijf- en switchmonitor van Intergrip maakt dit mogelijk en biedt tegelijkertijd terugkoppeling aan het po. Met het systeem kan een leerling tot en met zijn derde leerjaar worden gemonitord. De gegevens worden inzichtelijk door éénmaal per jaar een zogenaamde vo-check uit te voeren en deze in het systeem in te laden. Deze data wordt vervolgens vergeleken met data van een jaar eerder en het oorspronkelijke studieadvies van het po. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of en hoeveel leerlingen op-, af- of uitgestroomd zijn. Deze data levert bruikbare sturingsinformatie voor o.a. het plaatsingsbeleid.

PoVo
Schoolloopbaan oud-leerlingen in zichtInzicht in switchgedrag van leerlingen
Inzicht in opstroom of afstroom of schoolswitchesBruikbare sturingsinformatie
Met Overstap PO-VO geautomatiseerdEenvoudige terugkoppeling aan PO