Privacy

Om scholen te helpen hun leerlingen in beeld te krijgen en te houden, intake- en LOB-beleid te optimaliseren en schooluitval terug te dringen ontwikkelt Intergrip doeltreffende softwaresystemen. Ons gezamenlijke uitgangspunt is dat we vinden dat jongeren recht hebben op een goede toekomst. In onze systemen, welke worden gebruikt in primair, voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs, worden persoonsgegevens verwerkt. Omdat wij het belangrijk vinden om zeer zorgvuldig met deze gegevens om te gaan, houden wij ons aan wet- en regelgeving die de Wet bescherming persoonsgegevens heeft opgesteld.

Verantwoordelijke en bewerker

Wij verwerken leerlinggegevens in opdracht van de onderwijsinstelling(en) en voeren alleen verwerkingen uit waar wij opdracht voor hebben gekregen. Wij zijn daarmee de ‘bewerker’. De onderwijsinstelling is op haar beurt de ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens en geeft de bewerker opdracht voor het verwerken van de gegevens.

Bewerkersovereenkomst

In onze Bewerkersovereenkomst wordt tussen onderwijsinstellingen en ons vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de systemen. Intergrip hanteert daarbij de Model Bewerkersovereenkomst, die onderdeel uitmaakt van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen.

Privacy bijsluiter

De privacy bijsluiter is een aanvullend document op de bewerkersovereenkomst. In deze bijsluiter leest u voor welke doeleinden welke categorieën van leerlinggegevens in opdracht van de scholen worden verwerkt.

Voor meer informatie over privacy en informatiebeveiliging verwijzen we u graag naar onze veelgestelde vragen.