Monitoring & terugkoppeling

Uitstroom- of switchgedrag van leerlingen is erg interessant voor de evaluatie en ontwikkeling van effectief onderwijsbeleid. Intergrip geeft u inzicht in de loopbaan van uw (oud-)leerlingen, zodat u het onderwijs kan verbeteren.

Beter inzicht zorgt voor beter LOB-beleid

Op basis van goede cijfers kan beleid geëvalueerd en bijgestuurd worden. Bijvoorbeeld op het gebied van intake, loopbaanoriëntatie en -begeleiding en de overstap naar vervolgonderwijs. Het aanscherpen van dit beleid kan lastig zijn, maar is uiterst cruciaal.

Werpt het LOB-beleid vruchten af?

Om beleidsmakers en decanen de juiste handvatten te bieden legt Intergrip verschillende sturingsindicatoren  bloot. De Uitschrijf en Switch Monitor (U&S) brengt bijvoorbeeld in kaart wat er met leerlingen gebeurt na het verlaten van het vo. Op het mbo worden gegevens verzameld over de studieloopbaan van de leerling die vervolgens teruggekoppeld worden aan het vo. Bij welke studie is hij gestart? Zit hij daar nog steeds? Zo nee, waar is hij nu? Met deze informatie kan het vo zien of o.a. haar LOB-beleid vruchten afwerpt, of dat er ruimte voor verbetering is.

Onze monitoren zijn er voor de ketens van po tot mbo en bieden iedere keten haar eigen relevante inzichten. Ontdek het zelf en neem een kijkje bij de Uitschrijf en Switch Monitor voor PO-VO of VO-MBO, MBO-MBO, of neem contact op voor meer informatie.

Wat zeggen onze klanten?


Wij ontwikkelen onze producten in co-creatie met onze klanten. We vinden het belangrijk om naar ze te luisteren en laten ze dan ook graag aan het woord.

"Niemand had in de gaten dat 1 op de 4 leerling in het eerste jaar van opleiding veranderde. Door U&S weten we dat dat wel zo is"

logo-eemland

RMC-regio Eem & Vallei

Subregio Eemland