Overstap PO-VO

Het primair onderwijs is het fundament van de schoolloopbaan van iedere leerling. Doorstroom naar het juiste vervolgonderwijs is voor leerlingen cruciaal. Intergrip faciliteert in gebruiksvriendelijke overstapsoftware, om de overdracht van leerlingen en informatie te stroomlijnen.

Cruciale overstap in beeld

Een probleemloze overstap naar vervolgonderwijs is cruciaal voor het verloop van de (school)loopbaan van de leerling. Het goed in beeld brengen en begeleiden van deze transitie door het vo en het po is daarom enorm belangrijk. Voor het primair onderwijs doet Intergrip dat in de vorm van Overstap PO-VO en de Uitschrijf- en Switch Monitor. Deze modules bevorderen de samenwerking tussen po, vo en de gemeente om tot een succesvolle overstap van de leerling te komen.

26% van leerlingen naar een hoger niveau

Met de PO-VO Uitschrijf- en Switch Monitor (PO-VO U&S) krijgen basisscholen inzicht in uit-, op- en afstroom van haar oud-leerlingen, of in schoolswitches van leerlingen. Bij één van de gebruikers bracht dit bijvoorbeeld aan het licht dat van de leerlingen die in 2014 de overstap naar het vo maakten, inmiddels 19% is opgestroomd. Van de leerlingen uit 2015 is dit zelfs 26 procent. Geeft de school structureel te lage adviezen, of spelen er andere factoren een rol? Duidelijk is in elk geval dat deze informatie heldere handvatten biedt voor het verbeteren van het schoolbeleid.