PrO, VSO & Entree

Jongeren die van PrO, VSO en Entreeopleidingen komen verdienen speciale aandacht en begeleiding bij hun overstap. Zij stromen niet per definitie door naar vervolgonderwijs, arbeid en zorg kan voor hen namelijk ook de volgende stap zijn. Dit vraagt om een extra aandachtige aanpak.

VSV 2.0

Sinds de start (2006) van het programma “Aanval op schooluitval” van het Ministerie van OCW, zijn er goede resultaten geboekt. Het aantal voortijdig schoolverlaters is aanzienlijk gedaald en de doelstelling van maximaal 25.000 is behaald.

Toch is het aantal vsv’ers nog te hoog, vindt ook minister Bussemaker. In haar nieuwe plan, VSV 2.0., is de doelstelling op maximaal 20.000 vsv’ers in 2021 gesteld. Het plan is gericht op een nog betere samenwerking tussen de diverse ketenpartijen, en heeft speciale aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie. Zij vallen nog te vaak buiten de boot, terwijl dat met de juiste begeleiding en goede monitoring niet nodig is.

Deze jongeren, van voornamelijk PrO, VSO, en Entreeopleidingen, vragen om een andere aanpak. Zij maken niet alleen de overstap naar vervolgonderwijs, maar ook arbeid of waar nodig dagbesteding. De overstappen van deze jongeren vragen om extra aandacht en zorg. Ook zijn er diverse partijen bij betrokken. Met het systeem Overstap PrO-VSO-Entree helpt Intergrip om het overstapproces van deze jongeren, samen met partners in de regio, gestroomlijnd te laten verlopen.