GRIP Jeugdzorgmonitor

De GRIP Jeugdzorgmonitor is een kostenbesparende revolutie voor de jeugdzorg!

Wist u dat de jeugdzorgkosten per jaar gemiddeld 250 tot 350 euro per inwoner zijn? En dat de gemeente wettelijk verplicht is om de gemaakte kosten binnen de jeugdwet te betalen, ook als het budget daarvoor niet toereikend is? De Grip Jeugdzorgmonitor biedt een geavanceerde prognosefunctionaliteit. Hiermee wordt voor de gemeente overzichtelijk in kaart gebracht welke invloed beleidsaanpassingen hebben op de kosten of de besparing van jeugdzorg. Daarnaast biedt de monitor een compleet dashboard met alle relevante informatie om grip te krijgen op de jeugdzorg. Zo kunt u, als gemeente, meer data gedreven beleidskeuzes maken en sneller inspelen op veranderende situaties.

Video afspelen

Dé oplossing voor meer grip

Monitorings – en sturingsinformatie met betrekking tot:

Daarnaast bieden we een unieke prognosefunctionaliteit vertaald naar kosten of besparingspotentieel.

Prognosetool

De monitor toont u welke factoren van invloed zijn op het jeugdzorggebruik. Door middel van slimme technieken (AI en machine learning) kunt u zelf prognoses maken om te bekijken waar mogelijk besparingspotentieel zit of een (toekomstige) kostenpost. Actuele data wordt verrijkt met historische data om tot goede voorspellingen te komen. Hier kunt u vervolgens uw beleid op aanpassen.

Ondersteuning

Medewerkers binnen het Sociaal Domein, inkoop- en contractmanagent, afdeling financiën én het gemeente bestuur worden door de monitor geholpen bij het invullen van hun werkzaamheden.

Grip op jeugdzorg

Met de GRIP Jeugdzorgmonitor krijgt u weer grip op het proces rondom jeugdzorg binnen uw gemeente of zorgregio. Laat de juiste informatie u faciliteren in het bieden van goede zorg voor de burger, binnen beheersbare kosten en door kwalitatief goede aanbieders.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 85% van Nederland kiest voor Intergrip!

Meer dan 1000 scholen en 300 gemeenten in Nederland maken gebruik van de producten van Intergrip. Al onze producten zijn ontwikkeld vanuit een vraag van de markt.