GRIP KOV-PO

De module voor de voor- en vroegschoolse educatie!

Versterkt het contact tussen peuteropvang, basisschool en de gemeente. GRIP KOV-PO biedt een meetinstrument waarbij periodiek per kind wordt vastgelegd hoe de ontwikkeling verloopt en waarbij de ketenpartners aan elkaar worden verbonden. Dit helpt de gemeente om de VVE-resultaatafspraken te verantwoorden en het onderwijs om veilig gegevens rondom de ontwikkeling van kinderen te delen voor een goede (en warme) overstap. Inhoudelijk is het meetinstrument ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op de Jonge Kind doelen van SLO (landelijk expertisecentrum voor het curriculum). Per gemeente kan het meetinstrument volledig op maat worden ingericht.

GRIP KOV-PO

Meetinstrument

Breng de ontwikkeling van kinderen in kaart door op 4 vaste momenten een meting in te vullen – gebaseerd op het eigen observatiesysteem van elke onderwijslocatie – en breng zo de doorlopende ontwikkellijn van peuter tot kleuter in beeld.

Sturingsinformatie

Het systeem bevat diverse overzichten en dashboards om voor elke rol (opvang, basisschool of gemeente) de juiste sturingsinformatie te tonen.

Doorlopende ontwikkellijn

Door de spreiding van de meetmomenten van peuter tot kleuter ontstaat per kind én overkoepelend een heldere ontwikkellijn.

Optimale aansluiting tussen opvang, basisschool en gemeente

Aan de hand van de uitgebreide informatie tot op kindniveau ondersteunt dit dashboard u bij het formuleren van de antwoorden op de volgende vragen; waar is mogelijk aanvullende aandacht nodig? Herkennen wij op school het beeld van de opvanglocatie? Kunnen we de ingezette extra middelen verantwoorden? Etc.

Begeleiding op maat voor uw regio

Met behulp van uw consultant wordt de inrichting, training en begeleiding met zorg en op maat geleverd. Voor de borging van onder andere de actuele informatievoorziening, procesbegeleiding en het behalen van regionale doelstellingen zorgen wij hiermee voor de juiste ondersteuning in zowel proces als techniek.

Op maat ingericht voor uw gemeente of regio

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Meer dan 85% van Nederland kiest voor Intergrip!

Meer dan 1000 scholen en 300 gemeenten in Nederland maken gebruik van de producten van Intergrip. Al onze producten zijn ontwikkeld vanuit een vraag van de markt.