GRIP Verzuim

In de leeftijd van 5-18 jaar wordt verzuimgedrag onder leerlingen en studenten nauwlettend gemonitord. Bij langduriger verzuim hebben betrokken ketenpartners van het onderwijs en de gemeente de taak om leerlingen op zo kort mogelijke termijn weer terug te leiden naar het onderwijs. GRIP Verzuim ondersteund alle ketenpartners bij een efficiënte en proactieve verzuimaanpak.

GRIP Verzuim voor alle ketenpartners

Verbinding en focus

GRIP Verzuim legt de verbinding tussen alle betrokken verzuim medewerkers van scholen en gemeenten. Het digitale platform is toegankelijk te maken voor Leerplicht/Doorstroompunt, samenwerkingsverbanden PO en VO (SWV PO, SWV VO), primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO): coördinatoren en adviseurs passend onderwijs: leerkrachten, decanen, studie-loopbaanbegeleiders.

Elke leerling een passend arrangement

Samen kunnen zij vroegtijdig actie ondernemen en elke leerling voorzien van een passend arrangement, binnen de gestelde termijn. Met de focus op de juiste leerlingen worden met een minimale systeem inspanning van medewerkers grote stappen gezet in de regionale doelstellingen rondom de aanpak van verzuim.

Monitoren leerlingen en studenten

Met Grip Verzuim zijn alle ketenpartners in staat om verzuimgedrag onder leerlingen en studenten nauwlettend te monitoren.

Langdurig verzuim tegengaan

Bij langduriger verzuim hebben betrokken ketenpartners van het onderwijs en de gemeente de taak om leerlingen op zo kort mogelijke termijn weer terug te leiden naar het onderwijs.

Op maat ingericht voor uw school of gemeente

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier