GRIP JIKP

Met GRIP JIKP levert Intergrip een effectief instrument om het specifieke proces rondom jongeren in een kwetsbare postitie daadkrachtig te ondersteunen.

Meer weten?
Lees snel wat GRIP JIKP kan betekenen voor uw VO, MBO, RMC-regio, W&I of WMO.