Eindelijk GRIP op VSV & JIKP met GRIP Dashboard!

Webinar datum 31/05/2022 11:00
Wachtwoord: 776821
Aanmelden in browser Doe mee met zoom app
Wat behandelen wij tijdens deze webinar? Optimaal benutten van beschikbare gegevensbronnen Gespecialiseerd Dashboard gericht op RMC én ketenpartners Effectief sturen op cijfers en trends Good practice Gebruik maken van specifieke branchekennis bij Intergrip