Eindelijk GRIP op VSV & JIKP met GRIP Dashboard!

Webinar datum 31/05/2022 11:00
Wachtwoord: 776821
Deelnemen via browser Deelnemen via app
Wat behandelen wij tijdens deze webinar? Optimaal benutten van beschikbare gegevensbronnen Gespecialiseerd Dashboard gericht op RMC én ketenpartners Effectief sturen op cijfers en trends Good practice Gebruik maken van specifieke branchekennis bij Intergrip