Voortgang overstap VO en meervoudige aanmeldingen MBO

Een groot deel van het onderwijs en gemeente in Nederland gebruikt Intergrip als hulpmiddel ter voorkoming van VSV.

Uit de beschikbare data van het systeem delen wij een paar relevante landelijke statistieken.

Meervoudige MBO-aanmeldingen

Landelijk is er al enige tijd aandacht voor meervoudige MBO-aanmeldingen. Uit de meting op 16 maart blijkt dat 98% van alle leerlingen in Intergrip maximaal twee lopende aanmelding had (87% slechts één).

Complimenten aan de scholen

Op meetdatum 16 maart 2020 had al 68% van alle VMBO-leerlingen ten minste één lopende aanmelding bij het MBO. Daarnaast was voor 2% een overige vervolgkeuze* geregistreerd. 30% van de leerlingen had op deze peildatum nog geen vervolgkeuze gemaakt.

* Overige vervolgkeuze: onder andere Havo, VMBO (zittenblijver), Particulier Onderwijs, VAVO, Defensie/Politie (rechtstreeks), begeleiding door Leerplicht / Doorstroompunt en/of Overstapcoach / Doorstroombegeleiding. Jaarlijks gemiddeld +/- 15% van alle potentiële VMBO-overstappers.

Doorstroompunt-regio Midden-Brabant is landelijk koploper met maar liefst 83% van alle VMBO-leerlingen met een lopende vervolgkeuze!

MBO-Verpleegkunde meest populaire opleiding

De MBO-opleiding ‘MBO-Verpleegkundige’ staat bovenaan de top 10 MBO-opleidingen met de meeste (lopende) aanmeldingen, gevolgd door de opleiding ‘Sport en Bewegen’ op twee.

Daarnaast zien wij dat 92% van de leerlingen kiest voor een BOL-opleiding tegenover 8% voor BBL.

Bent u benieuwd hoe uw eigen regio, gemeente of school ervoor staat?

Neem dan contact met ons op of vraag het uw Intergrip Projectleider.

Laatste ontwikkelingen