GRIP Dashboard Doorstroompunt

Het GRIP Dashboard Doorstroompunt zorgt ervoor dat het Doorstroompunt en alle ketenpartners direct en actueel grip op VSV hebben. Met het GRIP Dashboard Doorstroompunt ervaart u het gemak van onze digitale dataverwerking. De applicatie vertaalt uw brongegevens direct naar gewenste en actuele VSV-voortgangsinformatie. Het dashboard haalt informatie uit de belangrijkste databronnen van het Doorstroompunt, DUO en het inlichtingenbureau.

GRIP JIKP voor het Doorstroompunt en ketenpartners

Krachtig hulpmiddel voor VSV gesprekspartners

Intergrip biedt met GRIP Dashboard Doorstroompunt een krachtig hulpmiddel om alle beschikbare data direct visueel inzichtelijk in beeld te brengen. Alle partners worden iedere maand automatisch actief gesignaleerd bij iedere update van de cijfers.

Hierdoor worden zij actief betrokken. Het is daarmee een tool voor alle beleidsmakers rondom VSV om ‘het goede gesprek’ in de regio te kunnen voeren.

Al uw databronnen inzichtelijk

Alle belangrijkste databronnen van Doorstroompunt zijn aan te sluiten op het dashboard. Zowel de leveringen van DUO als het Inlichtingenbureau zijn direct te koppelen. Tevens wordt alle relevante data vanuit het Intergripplatform op maat inzichtelijk gemaakt. Wilt u nog meer (eigen) bronnen combineren, dan kan dit relatief eenvoudig worden toegevoegd.

Tijdswinst, kwaliteit en veiligheid

Dankzij de automatische dataverwerking levert het dashboard tijdwinst. Daarnaast zijn uw gegevens veilig opgeslagen en bepaalt u zelf welke gebruikers toegang hebben tot deze gegevens en welke rechten zij krijgen toegekend.

Standaardrapportages én naar wens geconfigureerde rapportages

Voor al uw scholen en gemeenten vindt u gegroepeerd of per instantie de voortgang. Gecategoriseerd naar bijvoorbeeld ‘Nieuw VSV’ en ‘Oud VSV’, inclusief het resultaat terug naar onderwijs of door naar arbeid. Tevens wordt de JIKP-populatie in beeld gebracht.

Op maat ingericht

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 300 gemeenten gebruiken Intergrip