GRIP JIKP

GRIP JIKP is een sluitend regionaal netwerk voor Jongeren In een Kwetsbare Positie. Vanuit de overheid wordt ingezet op een sluitend netwerk voor alle jongeren in een kwetsbare positie (JIKP). De jongeren zijn doorgaans niet zelfredzaam, waardoor extra begeleiding noodzakelijk is om ze op een passende plek te krijgen binnen onderwijs, arbeid of dagbesteding. GRIP JIKP biedt een digitaal platform om een sluitend regionaal netwerk te vormen, samen met de betrokken ketenpartners.

GRIP JIKP voor het Doorstroompunt en ketenpartners

Alle jongeren in beeld

Volgens de definitie betreft dit alle jongeren van 16 tot 27 jaar, met als achtergrond Praktijkonderwijs (PrO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO basisberoepsgerichte leerweg (VMBO-BB) of MBO Entree. Ook NEET-jongeren (Not in Education, Employment or Training) worden vaak in deze doelgroep meegenomen. Met GRIP JIKP zijn alle jongeren in beeld te brengen.

Optimaal samenwerken door Doorstroompunt en ketenpartners

De organisatie van het sluitend netwerk ligt bij het Doorstroompunt. Van hieruit wordt gezamenlijk beleid bepaald samen met alle betrokken ketenpartners van onderwijs (PrO, VSO en (V)MBO) en gemeente (Werk & Inkomen (W&I) en de Dienst uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)). Met GRIP JIKP levert Intergrip een effectief instrument en uitgebreide kennis om het specifieke proces rondom deze jongeren daadkrachtig te ondersteunen. Vanuit de samenwerking wordt continu gewerkt om alle jongeren naar een passende plek te begeleiden.

Optimale ondersteuning voor jongeren

GRIP JIKP is een effectief instrument om het specifieke proces rondom jongeren in een kwetsbare positie daadkrachtig te ondersteunen.

Alle jongeren in beeld

In overzichtelijke dashboards zijn alle jongeren van 16 tot 27 jaar in beeld. Scholen en gemeente hebben inzicht in alle JIKP jongeren en kunnen hierdoor juiste beslissingen maken.

Op maat ingericht voor uw school of gemeente

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier