GRIP Doorstroomdossier

Het GRIP Doorstroomdossier zorgt voor optimale informatieoverdracht voor leerlingen voor het VO en MBO. Als leerlingen zich aanmelden bij het MBO is het delen van informatie onmisbaar voor een soepele overstap en plaatsing naar het MBO. Belangrijk hierbij zijn onder andere informatiedeling over de leerlingen zelf, hun loopbaanoriëntatie (LOB), keuzemotivatie, eventueel gewenste extra begeleiding en warme overdracht. GRIP Doorstroomdossier biedt veilige en efficiënte gegevensoverdracht, naadloos aangesloten op de (centrale) aanmelding.

GRIP Doorstroomdossier voor het VO en MBO

Flexibel digitaal platform

GRIP Doorstroomdossier biedt toegang aan zowel de student, het MBO als het VO. De betrokken intakers en instroomcoördinatoren MBO, decanen, mentoren, regionale project- en programmaleiders en studenten hebben op het juiste moment toegang tot de voor hen beschikbare informatie.

Veilig en actueel. Dit alles is gericht op een succesvol vervolg van de leerling op het MBO, met behoud van de doorlopende leerlijn en ter voorkoming van switch of uitval.

Naadloze integratie- en koppelingsmogelijkheden

GRIP Doorstroomdossier sluit naadloos aan op Centraal Aanmelden en is daarmee een logisch instrument voor ieder MBO. Door de flexibele koppelingsmogelijkheden landt de informatie veilig en efficiënt in het gewenste Studentinformatiesysteem (SIS). Ook kan elke gebruiker met één login toegang verkrijgen dankzij de aansluiting op Entree Federatie van Kennisnet.

Doorlopende leerlijn

GRIP doorstroomdossier is gericht op een succesvol vervolg van de leerling op het MBO. Er wordt optimaal samengewerkt tussen het VO en MBO en het voorkomt switch of uitval.

Flexibele koppelingsmogelijkheden

Door de flexibele koppelingsmogelijkheden landt de informatie veilig en efficiënt in het gewenste Studentinformatiesysteem (SIS).

Op maat ingericht voor uw school

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier