GRIP VSV MBO

GRIP VSV MBO is een platform en databron voor het MBO en Doorstroompunt. Na de start op het MBO is het aantal studenten dat uitvalt of switcht hoog. Om de studenten alsnog een startkwalificatie te laten behalen, slaan Doorstroompunt en MBO de handen ineen om ze weer terug te leiden naar een passende plek binnen het onderwijs. GRIP VSV MBO biedt een digitaal platform en een databron voor Doorstroompunt-coördinatoren, Doorstroompunt-trajectbegeleiders, MBO verzuimcoördinatoren en regionale project- en programmaleiders.

GRIP VSV voor het MBO

Aanzienlijke tijdsbesparing

Uit de monitoring die GRIP VSV MBO tot op individueel jongeren niveau levert, blijkt dat 40%-50% van alle MBO-uitvallers zich gedurende het schooljaar alweer aanmeldt voor een vervolgopleiding. Deze informatie betekent voor trajectbegeleiders van het Doorstroompunt en MBO een aanzienlijke tijdsbesparing. Zij hebben beter zicht op wie daadwerkelijk risicojongeren zijn en bij wie actie benodigd is om voortijdig schoolverlaten (VSV) te voorkomen.

Volgen, registreren en samenwerken

In GRIP VSV MBO wordt de voortgang van MBO-aanmeldingen bij de jongeren in beeld gebracht. Tevens is dit de plek om overige vervolg bestemmingen van uitvallers zoals werk of een zorginstelling te registreren. Tegelijkertijd kan waar van toepassing met een simpele handeling elkaars hulp worden ingeschakeld of gebruik worden gemaakt van de inzet van een overstapcoach. De voortgang van de aanpak is continu in beeld bij de beleidsmakers, zoals VSV programmamanagers, projectleiders en Doorstroompunt-Coördinatoren.

Koppeling met gemeentelijk informatiesysteem

Aanvullend op de informatie in het product kan naar de gemeente een geautomatiseerde koppeling worden gelegd. Hierbij functioneert GRIP MBO-MBO als ‘informatiebroker’. De aanmeldinformatie van de jongeren wordt hierdoor direct in het gemeentelijk systeem getoond. Bijzonder handig, want dit is het systeem van waaruit de trajectbegeleiders dagelijks werken.

Begeleiding op maat voor uw regio

Met behulp van uw consultant wordt de inrichting, training en begeleiding met zorg en op maat geleverd. Voor de borging van onder andere de actuele informatievoorziening, procesbegeleiding en het behalen van regionale doelstellingen zorgen wij hiermee voor de juiste ondersteuning in zowel proces als techniek. Het delen van landelijke good practices resulteert in synergie en continue vertaling naar nog meer effectieve oplossingen.

Demo aanvragen

Heeft u interesse in een demo voor uw school of gemeente? We informeren u graag. Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier