GRIP Dashboard U&S

Om in de regio te sturen op optimale aansluiting tussen het VO en MBO zijn actuele en gedetailleerde cijfers onmisbaar. Een belangrijk onderdeel hiervan is het inzicht in de regionale uitschrijf- en switchcijfers. Deze gegevens helpen om het LOB-beleid, studiekeuzeadviezen en andere regio specifieke afspraken rond de overstap te evalueren en continu te verbeteren. Dit beleidsinstrument biedt GRIP Dashboard U&S.

GRIP Dashboard U&S voor vo, mbo en regionale sturing

Unieke informatie tot op leerlingniveau

GRIP Dashboard U&S helpt om diverse vragen te beantwoorden. Hoe doet mijn leerling het op het MBO? Wat zijn de uitschrijf- en switchcijfers van onze (oud-) leerlingen en studenten? Geven we de juiste studiekeuzeadviezen aan overstappers? Aan de hand van de uitgebreide informatie dat tot op leerlingniveau beschikbaar is, ondersteunt dit dashboard bij het formuleren van de antwoorden.

Voor alle VO’s en MBO’s in de regio

Dankzij toegang voor alle VO- en MBO-instellingen biedt GRIP Dashboard U&S overzichtelijke rapportages voor elke school of sector in uw regio. Op diverse niveaus worden de gegevens getoond.

Inclusief filters op specifieke domeinen, studierichtingen of kwalificatiedossiers of op leeftijden. De meest recente cijfers zijn beschikbaar, tot enkele jaren terug.

Tijdswinst, kwaliteit en veiligheid

Dankzij de automatische dataverwerking levert het dashboard tijdwinst. Daarnaast zijn uw gegevens veilig opgeslagen en bepaalt u zelf welke gebruikers toegang hebben tot deze gegevens en welke rechten zij krijgen toegekend.

Optimale aansluiting tussen het VO en MBO

Aan de hand van de uitgebreide informatie tot op leerlingniveau ondersteunt dit dashboard u bij het formuleren van de antwoorden op de volgende vragen; Geven we de juiste studiekeuzeadviezen aan overstappers? Hoe doet een leerling het op het MBO? Wat zijn de uitschrijf- en switchcijfers van onze (oud-) leerlingen en studenten?

Op maat ingericht

Met behulp van onze data- en dashboard specialisten wordt de inrichting, training en begeleiding met zorg en op maat aan u geleverd. Onze projectleiders zorgen voor de juiste ondersteuning in zowel het proces als de techniek.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 300 gemeenten gebruiken Intergrip