GRIP Instroom

GRIP Instroom zorgt ervoor dat iedere aanmelding op maat wordt afgehandeld. Na de (centrale) aanmelding voor een MBO-opleiding volgt de aspirant-student diverse stappen tot definitieve plaatsing. In hoofdlijn zijn deze voor elke MBO ongeveer hetzelfde. Echter, de inhoud van deze stappen verschilt per MBO aanzienlijk. GRIP Instroom biedt een brede basis die voor elke opleiding de afhandeling van de aanmeldingen in stijl van uw MBO verzorgd. Intakers, instroom coördinatoren en andere betrokkenen worden dankzij dit instrument volledig ondersteund in hun proces.

Geschikt voor

GRIP Instroom voor het MBO

Totaaloplossing voor een efficiënt instroomproces

Eenvoudig organiseert GRIP Instroom het opvragen van een doorstroomdossier, aanvullende gegevens en documenten bij elke aanmelder. Dit gebeurd op maat per opleiding. Daarnaast zijn testen of activiteiten voor de aanmelder aan te bieden, om inzicht te krijgen in de capaciteiten en persoonlijkheid voor de juiste plaatsing. Ook het inplannen van het welkomst- en/of intakegesprek wordt op maat ingericht.

Grip op instroom met dashboards

Dankzij uitgebreide dashboards en rapportages is het instroomproces op elk moment inzichtelijk en zijn rapportages te genereren voor noodzakelijke begeleiding en opvolging. Ook het management heeft daarmee inzicht in de voortgang, voor optimale grip op het proces.

Naadloze integratie- en koppelingsmogelijkheden

GRIP Instroom sluit naadloos aan op Centraal Aanmelden en is daarmee een logisch instrument voor ieder MBO. Door de flexibele koppelingsmogelijkheden landt de informatie veilig en efficiënt in het gewenste Studentinformatiesysteem (SIS). Ook kan elke gebruiker met één login toegang verkrijgen dankzij de aansluiting op Entree Federatie van Kennisnet.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Inrichting op maat

Door de dynamische opzet van de module kan de invulling naar wens van uw MBO worden ingericht. Met behulp van uw consultant wordt de implementatie en training van deze module met zorg en op maat geleverd.

Demo aanvragen

Heeft u interesse in een demo voor uw school of gemeente? We informeren u graag. Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier