Alle jongeren in een kwetsbare positie naar een passende plek!

Webinar datum 02/10/2022 15:00
Wachtwoord: MtlJRAZZ
Deelnemen via browser Deelnemen via app
Tijdens de webinar behandelen wij de volgende onderwerpen: Gezamenlijk sluitend netwerk in de regio Intergrip | GRIP JIKP Samenwerking ketenpartners Dashboard & Monitoring Procesafspraken schoolgaande en uitgeschreven jongeren (nazorg) Dossieroverdracht Good practices RMC-regio’s Procesbegeleiding