Webinar start in

Alle jongeren in een kwetsbare positie naar een passende plek!

Webinar datum 04/11/2021 15:00
Wachtwoord: MtlJRAZZ
Deelnemen via browser Deelnemen via app
Tijdens de webinar behandelen wij de volgende onderwerpen:
  • Gezamenlijk sluitend netwerk in de regio
  • Intergrip | GRIP JIKP
  • Samenwerking ketenpartners
  • Dashboard & Monitoring
  • Procesafspraken schoolgaande en uitgeschreven jongeren (nazorg)
  • Dossieroverdracht
  • Good practices RMC-regio’s
  • Procesbegeleiding