GRIP Overstap VO

GRIP Overstap VO is een sluitend platform voor RMC-regio’s. Vanuit het VO stapt jaarlijks ongeveer 85% over naar het MBO. Andere bestemmingen zijn onder andere doorstroom of zittenblijven op het VMBO, Havo, Particulier onderwijs of uitstroom naar bijvoorbeeld een zorginstelling of het buitenland. Voor alle deze overstapleerlingen geldt dat zij richting een startkwalificatie dienen te worden geleid. GRIP Overstap VO biedt hiervoor een sluitend netwerk en bewezen platform voor RMC-regio´s.

GRIP Overstap voor het VO

Alle jongeren zijn in beeld

Naast vmbo-jongeren zijn ook jongeren uit het Praktijkonderwijs (PrO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VAVO, Havo/vwo en ISK te monitoren. Ook deze jongeren zijn via GRIP Overstap VO optimaal te volgen. Zo worden alle jongeren in beeld gebracht die in de regionale VSV-maatregelen zijn opgenomen.

Samenwerken met alle ketenpartners

Met GRIP Overstap VO werken alle betrokken ketenpartners van onderwijs en gemeente samen voor een soepele overstap van leerlingen en het voorkomen van VSV. Dit product is voor iedere betrokken rol toegankelijk met de juiste rollen en rechten, zoals mentoren, decanen, leerplichtambtenaren, RMC-coördinatoren, overstapcoaches, instroomcoördinatoren MBO, samenwerkingsverbanden VO en regionale project- en programmaleiders.

Grip op leerlingen op alle niveaus

Dankzij overzichtelijk dashboards is de voortgang bij de betrokken partijen op regio-, school-, gemeente- en individueel leerlingniveau continu in beeld. In een gebruiksvriendelijke digitale omgeving levert het platform voor alle betrokkenen tijdsbesparing op én overzichtelijke ondersteuning.

Begeleiding op maat voor uw regio

Met behulp van uw consultant wordt de inrichting, training en begeleiding met zorg en op maat geleverd. Voor de borging van onder andere de actuele informatievoorziening, procesbegeleiding en het behalen van regionale doelstellingen zorgen wij hiermee voor de juiste ondersteuning in zowel proces als techniek. Het delen van landelijke good practices resulteert in synergie en continue vertaling naar nog meer effectieve oplossingen.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Demo aanvragen

Heeft u interesse in een demo voor uw school of gemeente? We informeren u graag. Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier