GRIP Overstap VO

In Nederland stappen ieder jaar meer dan 200.000 jongeren over vanuit het middelbaar onderwijs richting vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt, dagbesteding of andere bestemmingen. GRIP Overstap VO draagt al sinds 2005 bij aan de zeer succesvolle aanpak van voortijdig schoolverlaten en de ondersteuning van de doorlopende leerlijn. Doelstelling: alle jongeren naar een passende plek!

GRIP Overstap voor het VO

Sluitend platform voor Doorstroompunt-regio’s

Intergrip levert een nagenoeg landelijk dekkend netwerk tussen onderwijs en gemeente, ook over de regiogrenzen heen, voor alle doorstroomrichtingen.

Samenwerken met alle ketenpartners

Met GRIP Overstap VO werken alle ketenpartners van onderwijs en gemeente samen rondom een soepele overstap van alle jongeren. Dit product is voor iedere partner afzonderlijk toegankelijk met de juiste informatie om het overstapproces optimaal te ondersteunen. Denk hierbij aan mentoren, leerplichtambtenaren, overstapcoaches en trajectbegeleiders. GRIP Overstap VO houdt tevens rekening met regionale trends en voortgang.

Met GRIP Overstap VO houdt Nederland ècht zicht op de overstap van alle jongeren.

Dankzij GRIP Overstap VO is de voortgang op regio-, school-, gemeente- en individueel leerlingniveau continu in beeld. In een gebruiksvriendelijke digitale omgeving levert het platform tijdsbesparing én overzichtelijke ondersteuning voor alle betrokkenen op.

Begeleiding op maat voor uw regio

Met behulp van uw consultant wordt de inrichting, training en begeleiding met zorg en op maat geleverd. Voor de borging van onder andere de actuele informatievoorziening, procesbegeleiding en het behalen van regionale doelstellingen zorgen wij hiermee voor de juiste ondersteuning in zowel proces als techniek. Het delen van landelijke good practices resulteert in synergie en continue vertaling naar nog meer effectieve oplossingen.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Demo aanvragen

Heeft u interesse in een demo voor uw school of gemeente? We informeren u graag. Vul uw contactgegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier