LOB Portfolio

GRIP LOB Portfolio is een flexibel digitaal portfolio. Vakdocenten, loopbaanbegeleiders en studenten beschikken met dit instrument over een gebruiksvriendelijke digitaal Portfolio voor elk onderdeel binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). De module biedt complete ondersteuning bij de ontwikkeling van talenten en competenties van studenten richting de 21-eeuwse vaardigheden.

Geschikt voor

Het complete LOB portfolio voor het MBO

LOB Dashboard en samenvattend loopbaandossier

De voortgang is voor alle betrokken partijen beschikbaar in een overzichtelijk dashboard. Aan het einde van het MBO wordt een visueel aantrekkelijk portfolio opgeleverd dat de student kan meenemen in de vervolgstap richting vervolgonderwijs of werk.

Compleet met opdrachten, activiteiten en loopbaangesprekken

Door de dynamische opzet is het mogelijk om onderdelen van GRIP LOB Portfolio MBO naar eigen wens te tunen en uit te breiden. Met behulp van uw consultant wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Doorlopende leerlijn

Dankzij de mogelijkheden tot samenwerking met andere scholen is dit product een optimaal instrument om onderling kennis en content te delen. Ook kan eenvoudig samengewerkt worden tussen VO en MBO en is het mogelijk dat leerlingen met hun eigen account verder werken op het MBO.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Op maat ingericht voor uw MBO

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Eenvoudig inloggen met Entree Federatie

Is uw school aangesloten op de Entree Federatie? Alle leerlingen en gebruikers kunnen dan via de Entree Federatie van Kennisnet met één login toegang krijgen.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier