GRIP LOB Portfolio PO

GRIP LOB Portfolio is een flexibel digitaal portfolio voor kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten. LOB Portfolio PO biedt een totaaloplossing om de voortgang op de verschillende sociaal-emotionele onderdelen te zien. Dit geeft leerkrachten handvatten om in een ouder-kind gesprek dieper op deze onderwerpen in te gaan.

Geschikt voor

Het complete LOB portfolio voor het PO

Digitaal onderwijs voor iedereen

LOB Portfolio PO maakt digitaal onderwijs leuk en makkelijk dankzij het delen van lesopdrachten, oefeningen en bestanden. Dat kunnen bestanden zijn voor thuiswerk, maar ook rapporten of cito-scores die geïmporteerd kunnen worden vanuit ESIS of ParnasSys. Doordat de ouder kan meekijken met een eigen inlog is de ouder altijd op de hoogte van de actuele informatie van zijn of haar kind.

Een eigen portfolio

Elk kind bouwt een eigen portfolio op met schoolopdrachten, maar ook met eigen materiaal wat hem/haar bezighoudt op school, thuis en in vrije tijd. Dankzij dit portfolio wordt het kind getriggerd om bewust na te denken wat leuk, stom, interessant of belangrijk is voor hem/haar.

Doorlopende leerlijn

Er kan eenvoudig samengewerkt worden tussen PO en VO en het is mogelijk dat kinderen met hun eigen account verder werken op het VO.

Eenvoudig inloggen voor ouders

Ouders kunnen meekijken met een eigen inlog. Hierdoor is de ouder altijd op de hoogte van de meest actuele informatie van zijn of haar kind.

Op maat ingericht voor uw school

Door de dynamische opzet van dit product is het mogelijk om onderdelen naar eigen wens af te stemmen en uit te breiden. Met behulp van onze consultants wordt de inrichting en training met zorg en op maat geleverd.

Consultancy

Onze consultants helpen u meer mogelijk te maken, met minder budget. Dit wordt onder andere bereikt door procesoptimalisatie en/of het inzetten van ICT waar dit toepasbaar nut brengt. Door de voortvloeiende significante tijdwinst wordt meer ruimte gecreëerd voor uw primaire proces en de bedoeling van uw organisatie.

Meer dan 1000 scholen gebruiken Intergrip

LOB VO
loopbaandossier