Breed offensief van het kabinet & GRIP JIKP: Meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet heeft met het breed offensief maatregelen voorgesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en te houden.

Het breed offensief van het kabinet

Het kabinet heeft met het breed offensief maatregelen voorgesteld om meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen en te houden. Ongeveer de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft nog geen werk en het is daarom belangrijk om de arbeidsmarktkansen voor deze groep te vergroten. Het doel van de maatregelen is om het voor werkgevers makkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen en ze voor langere tijd een baan te kunnen bieden. Ook wordt er gestreefd naar het aantrekkelijker maken van werk voor deze groep. Bovendien moeten werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden.

Klik hier om meer informatie te lezen omtrent dit offensief.

GRIP JIKP

Onze module GRIP JIKP (jongeren in een kwetsbare positie) draagt bij aan het realiseren van de doelen van het breed offensief door regio’s te helpen om jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden naar een passende plek in de maatschappij. In GRIP JIKP zijn alle JIKP jongeren van 16 tot 27 jaar in beeld. Scholen, Leerplicht, Doorstroompunt, W&I en WMO werken in deze module nauw samen om jongeren te helpen naar de juiste plek (onderwijs, arbeid of dagbesteding) in de maatschappij, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en het potentieel van elke jongere. Daarnaast werkt men met vereende kracht samen om jongeren die uitvallen weer te re-integreren.  

Onze productvideo voor meer informatie over onze module GRIP JIKP

Wilt u meer weten?

GRIP JIKP is een krachtig hulpmiddel om rondom JIKP jongeren een sluitend netwerk te organiseren en draagt bij aan het offensief van het kabinet. Hieraan wilt u toch ook bijdragen? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Laatste ontwikkelingen