Nieuwe wetgeving voor rechtsbescherming studenten & GRIP Doorstroomdossier

Vanaf 1 augustus 2023 treedt de nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten in werking.

Wetgeving

Vanaf 1 augustus 2023 treedt de nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten in werking. Deze wetgeving is bedoeld om studenten beter te beschermen en extra ondersteuning te bieden bij het volgen van hun opleiding en dient ter vervanging van de onderwijsovereenkomst (OOK). Deze nieuwe wetgeving is van groot belang, omdat uit onderzoek blijkt dat één op de drie studenten een vorm van ondersteuningsbehoefte nodig heeft. Ook toont de stijging in het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) het belang aan van een completere informatieoverdracht.

De wetgeving schrijft voor dat afspraken over extra ondersteuning vanwege een handicap, chronische ziekte of psychische klachten voorafgaand aan de inschrijving moeten worden vastgelegd. Het is aan de student om te beslissen of hij of zij deze informatie wil delen, maar het mbo moet wel onderzoek doen om te bepalen of er sprake is van extra ondersteuningsbehoeften. Het is belangrijk dat deze afspraken jaarlijks worden geëvalueerd en dat nieuwe afspraken worden vastgelegd en geëvalueerd. Mbo’s moeten hierop toezien en de Inspectie controleert of dit gebeurt.

In de nieuwe wet is ook opgenomen dat ouders op de hoogte moeten worden gehouden van de studievoortgang en resultaten van hun kind, ook wanneer zij tussen de 16 en 18 jaar zijn. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van ouders te stimuleren.

GRIP Doorstroomdossier

Intergrip speelt al lange tijd een belangrijke rol in de informatieoverdracht van overstappende jongeren en een groot deel van de mbo’s maakt reeds gebruik van de module GRIP Doorstroomdossier. Met de veranderende wetgeving wordt de inzet van GRIP Doorstroomdossier nog belangrijker. Met GRIP Doorstroomdossier kan de student én mentor eenvoudig en digitaal informatie delen over de ondersteuningsbehoeften, loopbaanoriëntatie, keuzemotivatie en andere relevante informatie over de student. Het voortgezet onderwijs speelt hierin een belangrijke rol bij het begeleiden en kenbaar maken van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen, doordat leerlingen het soms moeilijk vinden hoe zij zelf deze informatie moeten delen.

Door onze geautomatiseerde koppelingen met het mbo komt deze informatie direct binnen in het eigen leerlingvolgsysteem, zoals vereist wordt in de nieuwe wetgeving. Het belang van het invullen van deze informatie in het GRIP Doorstroomdossier is groot, omdat het bijdraagt aan het studiesucces van de jongere en VSV op het mbo kan tegengaan.

De nieuwe wetgeving ter verbetering van de rechtsbescherming van studenten is een belangrijke stap in het bieden van de juiste ondersteuning aan studenten. Met GRIP Doorstroomdossier biedt Intergrip een oplossing om deze extra ondersteuningsbehoeften van studenten vroegtijdig in kaart te brengen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent GRIP Doorstroomdossier? Neem dan contact met ons op of bezoek de GRIP Doorstroomdossier website.

Laatste ontwikkelingen