Portfolio-opbouw in Intergrip!

Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen vmbo- en mbo-instellingen gezamenlijk een doorlopende of geïntegreerde leerroute aanbieden.

Het doel is om jongeren vroeg kennis te laten maken met het mbo en de praktijk van hun gekozen beroep. We zien inmiddels in het land de eerste doorlopende/geïntegreerde leerroutes ontstaan, met name in de sector Techniek.

Hieronder een schematische weergave van de huidige situatie met betrekking tot de reguliere leerroute vmbo-mbo en daaronder de nieuwe situaties met betrekking tot de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo.

Huidige situatie

We beperken ons tot een zestal verschillen, maar de lijst is nog veel uitgebreider. Bovenstaande maakt al wel duidelijk dat het VSV-platform van Intergrip onvergelijkbaar is met de – bewust – smalle informatievoorziening die de VVA levert.

Standaard leerroute vmbo-mbo

Nieuwe situaties

1. Doorlopende leerroute vmbo-mbo met vmbo-diplomering en mbo-diplomering (niveau 2/3/4)

2. Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo zonder vmbo-diplomering en met mbo-diplomering (niveau 2)

Wat zijn de voordelen?

De leerroutes zijn bedacht om voordeel te leveren voor zowel de jongeren, het vmbo en mbo.

Voordelen voor de jongeren:

  • Minder harde knip tussen VMBO en MBO;
  • Eerder kennis maken met het MBO;
  • Beter programmatische aansluiting;
  • Geen onnodige overlap;
  • Snellere succesvollere doorstroom;

Voordelen voor het MBO:

  • Behoud divers opleidingsaanbod, ook bij minder jongeren;
  • Opleidingen worden bewuster gekozen;
  • Beter en eerder zicht op aanstaande studenten;

Voordelen voor het VMBO:

  • Gebruikmaken van faciliteiten en mogelijkheden MBO;
  • Betere aansluiting op het MBO;

Wat kan Intergrip hierin bieden?

Nu het vmbo en mbo gezamenlijk een leerroute gaan opstarten én er voor de geïntegreerde leerroute geen diplomering is op het vmbo, is het van belang dat er goede overdracht van informatie is over de leerling.

Binnen Intergrip is er de mogelijkheid om leerlingen te laten werken aan een portfolio gedurende de hele leerroute! De eerste invullingen daarvan worden al toegepast in het land.

Zie onderstaand de nieuwe situaties van de leerroutes uitgelegd met de rol van Intergrip in het kader van het opbouwen van een portfolio.

Nieuwe situaties

1. Doorlopende leerroute vmbo-mbo met vmbo-diplomering en mbo-diplomering (niveau 2/3/4).

2. Geïntegreerde leerroute vmbo-mbo zonder vmbo-diplomering en met mbo-diplomering (niveau 2)

Contact opnemen

Wilt u meer weten over de doorlopende en geïntegreerde leerroute vmbo-mbo? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden binnen uw school of regio.

Laatste ontwikkelingen