VVA stopt

VVA stopt per 30 september, wettelijke verplichte gegevensuitwisseling blijft

Op 13 juli is bekendgemaakt dat met ingang van 30 september 2022 de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) stopt.

Wettelijke verplichte gegevensuitwisseling blijft

Het ministerie van OCW, heeft in samenspraak met de VNG, MBO-Raad, VO-Raad en Ingrado, op 30 juni jl. besloten dat de VVA stopt. De wettelijke verplichting tot het uitwisselen van gegevens van leerlingen die de overstap maken van vo naar mbo blijft wél bestaan.

Voor meer informatie over het stopzetten van de VVA verwijzen wij u naar dit bericht op de website van MBO Voorzieningen. Om het volledige onderzoeksrapport te bekijken kunt u hier terecht.

U zit goed bij Intergrip

Voor de ondersteuning van onder andere de aanpak van VSV en de doorlopende leerlijn bent u bij Intergrip aan het juiste adres! Met ons volledig vernieuwde platform zijn wij u op een veilige, betrouwbare en toekomstgerichte manier graag van dienst.

Dat blijkt ook uit het rapport van KBA Nijmegen:

6 van de 10 regio’s maken gebruik van Intergrip, Overstap VO. In ieder geval de helft van hen maakt ook gebruik van het Doorstroomdossier van Intergrip waarmee ook kwalitatieve informatie over onder meer loopbaanoriëntatie, opleidingskeuze en ondersteuningsbehoefte wordt gedeeld met het mbo.”

Vragen?

Mocht u als gebruiker van Intergrip verdere vragen hebben over dit bericht, verwijzen wij u graag naar uw regioconsultant of accountmanager.

Voor vragen over de VVA zelf en het stopzetten daarvan, verwijzen wij u naar het hierboven genoemde artikel. Wij zullen u op de hoogte houden van eventuele nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Nog geen gebruiker van Intergrip?

Wij komen graag met u in gesprek over hoe we samen met u VSV in uw regio kunnen terugdringen. Gebruik de onderstaande knop om een terugbelverzoek in te dienen. 

Laatste ontwikkelingen