Verlaag uitval op MBO

Grip krijgen op VSV op het mbo vraagt om regionale samenwerking tussen mbo’s en Doorstroompunt.

Toch blijkt uit de praktijk dat een krachtig hulpmiddel hierbij vaak ontbreekt. Voor deze regio’s biedt Intergrip MBO VSV.

MBO VSV in het kort:

Bij regio’s die hier al gebruik van maken blijkt dit een uitstekende aanvulling op de regionale aanpak vo-mbo.

  • Voorziet in actuele aanmeldinformatie bij mbo-uitvallers
  • Helpt bij de selectie van risicojongeren
  • Zorgt voor een sluitend netwerk rond alle kwalificatieplichtige jongeren tot 23 jaar.

VSV op het MBO stijgt

Recent was het in het nieuws: ook al wordt er hard aan gewerkt om VSV terug te dringen, uit de cijfers blijkt dat het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt. Waar VSV op het vo nog altijd verder daalt, is de uitval op het het mbo flink toegenomen.

Samenwerking is hard nodig om VSV op het mbo omlaag te krijgen.

Redenen voor MBO VSV

MBO VSV wordt op diverse plekken in het land ingezet. Welke redenen hebben onze opdrachtgevers hiervoor?

  • Vroegtijdig zicht op nieuwe aanmeldingen en inschrijvingen van mbo-uitvallers
  • Efficiëntere samenwerking door mbo en Doorstroompunt
  • Effectievere inzet van mbo en Doorstroompunt richting potentiële VSV’ers
  • Actuele sturingsinformatie over de MBO-MBO voortgang
  • Sluitend netwerk rond alle kwalificatieplichtige mbo-overstappers tot 23 jaar

MBO VSV, zo werkt het!

Wilt u weten welke informatie wordt gedeeld in MBO-MBO en wat dit oplevert voor de sluitende samenwerking in uw regio?

De grafische weergave hieronder toont overzichtelijk hoe de regionale aanpak MBO-MBO effectief wordt ondersteund.

Laatste ontwikkelingen