Doorstroomdossier vernieuwd!

Leerlingen, vo-instellingen en mbo-instellingen zijn gebaat bij een soepele overstap van de leerling naar het mbo.

Doorstroomdossier biedt complete gegevensoverdracht voor elke leerling naar het mbo, op maat ingericht voor uw mbo en regio. Bij het mbo komen de gegevens van de aanmelder veilig en efficiënt binnen, naadloos aangesloten op de (centrale) aanmelding.

Lees hieronder alle voordelen en mogelijkheden van Doorstroomdossier voor uw onderwijsinstelling en regio.

Naadloos aangesloten op de aanmelding (ook bij Centraal aanmelden)

Doorstroomdossier biedt een optimale flow voor elke leerling, naadloos aangesloten op het aanmeldproces, ook na ingebruikname van Centraal Aanmelden. Via een eigen account vult de leerling de gevraagde informatie voor het mbo in. Mentoren krijgen op het juiste moment een verzoek om hun gegevens aan te vullen. Alle gegevens van de leerling worden veilig en efficiënt ingeschoten in het Studentinformatiesysteem (SIS), ingericht naar wens van het mbo. De afhandeling van elke aanmelding bij het mbo is zo compleet verzorgd.

Een flexibel format tot zelfs op opleidingsniveau

Bovenop de basis van een regionaal Doorstroomdossier is het format voor de leerling volledig flexibel in te richten per mbo-opleiding (crebo). Dit zorgt ervoor dat de leerling na het invullen van het Doorstroomdossier op een later moment geen aanvullende vragen meer hoeft te beantwoorden en het mbo direct een compleet beeld heeft van de aanmelder, met:

  • Keuze motivatie;
  • LOB en loopbaandossier;
  • Ondersteuingsbehoefte;
  • Warme overdracht;
  • Aanvullende vragen per opleiding.

 

Integratie LOB en het Loopbaandossier

De samenvatting van het Loopbaandossier is eenvoudig te integreren in het Doorstroomdossier of met één druk op de knop te koppelen aan het Doorstroomdossier. De afspraken in de regio over LOB-overdracht zijn zo optimaal te digitaliseren en bieden gemak voor de leerling.

Compleet beeld ondersteuningsbehoefte en warme overdracht

De ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt snel inzichtelijk voor begeleiders en mbo, en waar nodig ondersteunt het vo de leerling met een warme overdracht. Dankzij regionale samenwerking via de module biedt het Doorstroomdossier zo extra grip op deze jongeren. Om als mbo sneller te bepalen wie begeleiding nodig heeft kan effectieve signalering op basis van de informatie in het dossier ingericht worden. Dit levert het mbo direct tijdwinst op bij de screening van de dossiers.

Uw instroomproces compleet georganiseerd met Instroom

Instroom ontzorgt uw instroomproces op het mbo. Eenvoudig plant en organiseert u intake- en welkomstgesprekken, ontvangen intakers de juiste informatie en krijgt de aanmelder persoonlijke berichtgeving (e-mail en/of sms) op het juiste moment. En dankzij een realtime dashboard houdt uw mbo optimaal de voortgang van het totale instroomproces in beeld.

Vanaf nu ook volledig in huisstijl MBO!

Afhankelijk van de fase van de aanmelding en de fase van het Doorstroomdossier, krijgen leerlingen op het juiste moment bericht via email en/of sms. Berichtgeving vanaf de aanmelding kan in de huisstijl van het gekozen mbo worden gestyled voor een persoonlijke afhandeling van de aanmelding.

Realtime dashboards voor sturing door vo, mbo en regio

De voortgang van elk Doorstroomdossier is tot overdracht aan het mbo volledig inzichtelijk. Dankzij diverse rapportages kan naar leerlingen en scholen actie worden ondernomen, om de informatie op tijd over te dragen.

Laatste ontwikkelingen